BiT-City
00:00:00
00.00.0000

Fotobudka z atrybutami motorniczego, budowa tramwaju z klocków, czy wystawa fotograficzna w Swingu - to tylko kilka atrakcji, jakie będą czekać na mieszkańców Torunia w ramach Dnia Otwartego na terenie zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza.

 Można rzec: dla każdego coś dobrego. Przygotowaliśmy bowiem dwie strefy - dla tych młodszych i dla starszych miłośników komunikacji tramwajowej. Ci pierwsi zmierzą się na przykład z budową… tramwaju! I to z klocków o ogromnych gabarytach. Ponadto każdy z mniejszych odwiedzających będzie mógł choć przez chwilę poczuć się jak bohater swojej ulubionej bajki,  ponieważ  w specjalnej strefie rozrywki animatorzy zajmą się malowaniem twarzy.

Zapewne dużą popularnością będzie cieszyła się również fotobudka z tramwajowymi atrybutami. Każdy będzie mógł zrobić sobie zdjęcie i poczuć się jak prawdziwy motorniczy. Ze wszystkich zdjęć zrobionych w fotobudce oraz z całego Dnia Otwartego powstanie ogromna galeria zdjęć on-line. Dostęp do niej otrzymają osoby, które zdecydują się tego dnia odwiedzić progi zajezdni.

Dla zwiedzających czekać będzie także tramwaj typu Swing. Każdy będzie mógł go zwiedzić, zasiąść za jego sterami, a także obejrzeć wystawę fotograficzną poświęconą historii komunikacji tramwajowej w Toruniu. Poza tym uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli obejrzeć przygotowany przez pracowników Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika pokaz eksperymentów związanych ze zjawiskami zachodzącymi podczas poruszania się wagonów tramwajowych na torowisku.  Z myślą o odwiedzających na terenie zajezdni zostanie również utworzony punkt informacyjny, gdzie będzie można uzyskać informacje na temat poszczególnych zadań realizowanych inwestycji. 

Całe wydarzenie odbędzie się w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich, a jego celem jest także upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców Torunia na temat realizowanych przy wsparciu unijnego dofinansowania przedsięwzięć, które są ze sobą komplementarne. Mowa
tu o zrealizowanym już projekcie pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu
w latach 2007-2013” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach którego udało się m.in. zmodernizować tabor tramwajowy, wybudować linię tramwajową do UMK oraz węzeł przesiadkowy w Alei Solidarności, a także projekt stanowiący jego kontynuację, czyli projekt pn.: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”. Jest to  przedsięwzięcie, które współfinansuje Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Przypomnijmy, że ta inwestycja zakłada m.in. modernizację pętli tramwajowej Motoarena, zakup nowych tramwajów, budowę węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym Toruń Miasto oraz rewitalizację dworca kolejowego Toruń Główny wraz z budową parkingu typu Park&Ride i Bike&Ride. 

--------------------------------------------

*Aby wziąć udział w wizytacji MZK w Toruniu Sp. z o. o., uczestnicy powinni wcześniej pobrać bezpłatne wejściówki uprawniające do zwiedzenia zajezdni.

Dzień Otwarty odbędzie się 9 maja 2015 r. (tj. sobota) przy ul. Sienkiewicza 24/26 w godzinach 12:00 i 14:00 (w dwóch turach po 200 osób).

Więcej informacji na temat organizowanego przedsięwzięcia można znaleźć, śledząc stronę internetową www.mzk-torun.pl oraz nasz profil na facebooku.

2015-05-05

W dniu dzisiejszym do MZK w Toruniu dotarł kolejny 3 członowy tramwaj niskopodłogowy. Pojazd może pomieścić 123 osoby. Podobnie jak tramwaj pięcioczłonowy osiąga prędkość eksploatacyjną do 70 km/h. Tramwaj typu 121 NbT posiada m.in. po dwie pary drzwi jedno strumieniowych oraz dwu strumieniowych, klimatyzację, system informacji pasażerskiej, automaty biletowe, monitoring, a także jest niskopodłogowy co umożliwia przewóz osób z ograniczoną możliwością ruchową .Jeszcze w tym roku do Torunia mają dotrzeć kolejne 2 tego typu pojazdy. Numer boczny nowego pojazdu to 310.

Zakup niskopodłogowych tramwajów w ramach projektu pn.: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

2015-05-05

W związku z trwającymi robotami związanymi z budową północnego torowiska tramwajowego od 22 kwietnia 2015 roku dojdzie do zamknięcia przejazdu przez torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej i Wola Zamkowa. Wjazd w ul. Wola Zamkowa będzie możliwy z południowej jezdni ul. Warszawskiej. Wyjazd z Woli zamkowej będzie się odbywał w lewo w pl. Św. Katarzyny w kierunku Wałów gen. Sikorskiego. Kierowcom wyjeżdżającym z obszaru starówki polecamy również objazd ulicami św. Jakuba w kierunku Bulwaru Filadelfijskiego lub przez Rynek Nowomiejski i ul. Prostą.

Utrudnienia w tym miejscu planowo mogą potrwać ok. 3 tygodni. Wraz z postępem robót torowych i drogowych skrzyżowania z ul. Jęczmienną, św. Katarzyny i Wolą Zamkową będą sukcesywnie oddawane do ruchu. Przepraszamy za wszelkie uciążliwości związane z prowadzonymi robotami.

2015-04-22

W związku z planowanymi w dniu 15 kwietnia br. wzmożonymi robotami montażowymi przy węźle przesiadkowym Toruń Miasto ze względów bezpieczeństwa nastąpi czasowe wyłączenie z ruchu północnej jezdni ul. Traugutta na odcinku od ul. Waryńskiego do Bulwaru Filadelfijskiego. Pojazdy poruszające się ul. Lubicką w kierunku Centrum, kierowane będą objazdami przez ul. Waryńskiego, Antczaka i Plac Pokoju Toruńskiego do ul. Dobrzyńskiej.

Zamknięcie nastąpi między porannym a popołudniowym szczytem komunikacyjnym żeby zminimalizować uciążliwości dla kierowców. Co ważne, roboty nie wpłyną na ruch tramwajów, które będą kursowały jak dotychczas.

Za wszelkie trudności przepraszamy.

2015-04-14

Uwaga pasażerowie i amatorzy komunikacji miejskiej! Zmodyfikowaliśmy nieco regulamin konkursu "Fotka ze Swingiem". Prosimy o przesyłanie zdjęć w wiadomości prywatnej wraz z opisem celu podróży/i lub opisem zalet swinga wraz z podaniem Waszego adresu e-mail. Wszystkie zdjęcia będziemy gromadzić do 10.05.2015 r. Po upływie tego terminu upublicznimy je w albumie na naszym fanpage'u, a następnie rozpoczną się obrady komisji.

Róbcie fotki, wysyłajcie na fanpage MZK w Toruniu Sp. z o. o. i zgarniajcie nagrody!

REGULAMIN KONKURSU „Fotka ze Swingiem”

I. Organizator konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Fotka ze Swingiem” jest Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Organizator przeprowadza Konkurs, korzystając z portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com, na fanpage’u  MZK w Toruniu Sp. z o.o. znajdującym się pod adresem https://pl-pl.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639. Jest to jednocześnie miejsce umieszczania prac konkursowych.

II. Cel konkursu:

1. Wyłonienie najciekawszych zdjęć z toruńskim niskopodłogowym taborem tramwajowym.

2. Popularyzacja komunikacji tramwajowej jako ekologicznego i ekonomicznego sposobu podróżowania.

3. Kształtowanie więzi emocjonalnej z miastem.

III.Warunki ogólne:

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie.

2. Treść regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.bitcity.torun.ploraz na portalu społecznościowym Facebook na fanpage’u MZK w Toruniu Sp. z o. o. pod adresem https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639.

3. Konkurs organizowany jest na terenie Miasta Torunia.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby posługujące się fikcyjnymi danymi osobowymi na portalu Facebook oraz osoby powiązane z Organizatorem Konkursu (pracownicy MZK w Toruniu Sp. z o. o.)

5. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest polubienie fanpage’a MZK w Toruniu Sp. z o. o.https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639 oraz przesłanie we wiadomości prywatnej na adres fanpage’a MZK w Toruniu Sp. z o. o. https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639 zdjęcia z toruńskim Swingiem wraz z krótkim opisem celu podróży i/lub wskazaniem jednej z jego zalet. Aby Organizator Konkursu mógł skontaktować się z osobami biorącymi udział w Konkursie, uczestnicy  powinni podać w wiadomości także swój adres e-mail. 

6. Wyłonienie zwycięskich zdjęć odbędzie się przy udziale komisji konkursowej, która wybierze trzy najciekawsze zdjęcia spośród nadesłanych fotografii. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową.

 

7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie konkursowe. Nadesłanie większej liczby zdjęć lub zdjęcia przedstawiającego osobę inną niż uczestnik konkursu powoduje dyskwalifikację uczestnika.

8. Zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

9. Zdjęcia nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z prawem lub powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi.

10. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponoszone są przez uczestnika.

11. Komunikaty i informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie www.bitcity.torun.pl oraz bezpośrednio na portalu Facebook na fanpage’u MZK w Toruniu Sp. z o. o. pod adresem https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639.

12. W przypadku stwierdzenia, że zdjęcie nie spełnia któregokolwiek z powyższych warunków, zostanie ono wykluczone z Konkursu, a uczestnik traci prawo do udziału w Konkursie.

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie i publikację zgłoszonych zdjęć przez Organizatora Konkursu.

14. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na treść regulaminu Konkursu. 

15. W kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV. Czas trwania konkursu:

1.Przesyłanie zdjęć pod adresem https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639 będzie odbywało się w dniach od 1.04.2015 do 10.05.2015 roku do godziny 23:59. 

2.Dnia 12.05.2015 r. nadesłane zdjęcia umieszczone zostaną w albumie na oficjalnym profilu MZK w Toruniu (https://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639). W dalszej kolejności powołana wcześniej komisja konkursowa wyłoni kolejno trzy zwycięskie fotografie do 25.05.2015 r.

V. Rozwiązanie konkursu

1. Komisja konkursowa w składzie określonym przez Organizatora dokona wyboru najciekawszych zdjęć do dnia 25 maja 2015 r. Jako kryterium oceny będą wzięte pod uwagę pomysłowość i oryginalność zdjęć oraz ich opisów.

2. Decyzje komisji będą ostateczne i wiążące dla uczestników.

VI. NAGRODY

1. Główną nagrodą, przyznaną za pierwsze miejsce, jest tablet. Za drugie miejsce zostanie przyznany aparat fotograficzny, natomiast za trzecie miejsce nagrodzony uczestnik otrzyma odtwarzacz MP4.

2. Siedmioro pozostałych laureatów otrzyma zestaw upominków. 

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej równowartość pieniężną lub przeniesienia jej na inną osobę.

4. O miejscu i terminie wręczania nagród laureaci zostaną poinformowani drogą mailową.

VII. Postanowienia końcowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie Konkursu, przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. W takiej sytuacji informacje o zmianach zostaną zamieszczone na stronie www.bitcity.torun.ploraz bezpośrednio na portalu Facebook na fanpage’u MZK w Toruniu Sp. z o. o. podadresemhttps://www.facebook.com/pages/MZK-w-Toruniu-Sp-z-oo/190398104409639.

2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez portal społecznościowy Facebook.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim udział zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r., tekst jedn., Dz. U. z 2014 r., poz. 118, z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest MZK w Toruniu sp. z o.o. 

4. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, wszystkim życzymy powodzenia i wesołej zabawy!

 

 

2015-04-10
 

Media

Podpisanie umowy z PESA S.A.
Podpisanie umowy z PESA S.A.
Przed realizacja projektu
Dworzec Główny w Toruniu
Wizualizacje projektu
Wizualizacja wnętrza Dworca Głównego w Toruniu