BiT-City
00:00:00
00.00.0000

Wczoraj (25.03.2015 r.) na placu budowy odbyła się konferencja prasowa poświęcona budowie węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto.

Na budowie węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto oraz torowiska od placu 18 Stycznia do alei Solidarności panuje od dłuższego czasu duży ruch. Trwa budowa kładki dla pieszych przy ul. Traugutta,  wkrótce powstanie druga platforma wiedeńska na placu św. Katarzyny i pasy ruchu dla rowerów wzdłuż całej inwestycji.
Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (do al. Solidarności i budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto jest realizowana w ramach projektu BiT-City.

Wykonawcą jest Budimex Budownictwo sp. z o. o. Wartość przedsięwzięcia to 52 629 011,48 zł brutto.

Projekt ma na celu polepszenie stanu technicznego tzw. linii średnicowej. Inwestycja dotyczy trzech fragmentów torów:
- linii dwutorowej na odcinku od ul. Wały gen. Sikorskiego do ul. Międzymurze
- linii dwutorowej na odcinku od ul. Wysokiej do Pl. 18 Stycznia
- fragmentu torowiska na odcinku od Pl. 18 Stycznia do ul. Waryńskiego

Pierwsze odcinki będą wykonane w technologii niekonwencjonalnej bezpodsypkowej, natomiast trzeci odcinek w technologii tradycyjnej.

Inwestycja obejmuje także modernizację sieci trakcyjnej wraz z wymianą nawierzchni bitumicznej drogowej, przebudowy sieci podziemnych i nowe oświetlenie drogowe. Odrestaurowana zostanie nawierzchnia pl. 18 Stycznia, a przy dworcu Toruń Miasto zostanie stworzony sprawny węzeł przesiadkowy. Przystanek tramwajowy w ul. Warszawskiej przesunięty zostanie w rejon mostu kolejowego i skomunikowany z pl. 18 Stycznia za pomocą kładki dla pieszych nad ul. Traugutta. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania powstaną windy.

Prace idą pełną parą. Zakończono już odcinek I (Wały gen. Sikorskiego od pl. Teatralnego do Uniwersyteckiej) oraz roboty torowe południowego toru na odcinku od ul. Jęczmiennej do skrzyżowania  z Warszawską oraz rozpoczęto budowę północnego toru. W prawie w 100% wykonano roboty bitumiczne (bez warstwy ścieralnej) na południowej nitce jezdni. Wybudowano większość fundamentów pod słupy trakcyjno-oświetleniowe po południowej stronie przebudowywanych ulic. Trwa montaż nowych słupów trakcyjno-oświetleniowych na całym odcinku prowadzonych robót. Poprowadzono kable oświetlenia ulicznego po obu stronach jezdni na odcinku od pl. Teatralnego do Bulwaru Filadelfijskiego. Rozpoczęto montaż oświetlenia ulicznego na ul. Wały gen. Sikorskiego.

Zakończono też przebudowę wodociągu na odcinku ul. Szumana, pl. św. Katarzyny
i  ul. Warszawskiej wraz z wymianą przyłączy do budynków, układanie nawierzchni chodników po obu stronach jezdni wzdłuż ul. Wały gen. Sikorskiego, oraz po południowej stronie ul. Szumana od Wałów do pl. św. Katarzyny. Po południowej stronie pl. św. Katarzyny ułożono kamienną nawierzchnię chodnika na odcinku od ul. św. Katarzyny do Woli Zamkowej. Ułożono też nawierzchnię południowego chodnika na odcinku od Woli Zamkowej do Bulwaru Filadelfijskiego. Gotowe są także sieci podziemne po południowej stronie ul. Warszawskiej i Traugutta do mostu kolejowego (w okolicach budowanej kładki dla pieszych). Ponadto wykonano chodnik i ścieżkę rowerową.

Trwają roboty konstrukcyjne przy kładce dla pieszych. Powstały już 4 z 5 podpór i podszybia wind kładki w ulicy Traugutta. Zamontowano już także przęsło kładki nad ul. Traugutta od strony Wisły. Na placu 18 Stycznia kontynuowane są prace związane z przesunięciem pomnika poległych kolejarzy. Trwa również budowa sieci oświetlenia na skwerze zieleni pomiędzy placem a ul. Traugutta. Przebudowano sieć gazową i część sieci kanalizacji deszczowej. Trwają roboty drogowe związane z budową nawierzchni z kostki kamiennej.

Od 27 lutego 2015 r. wznowiono ruch tramwajów na Rubinkowo. Na odcinku od ul. Jęczmiennej do mostu kolejowego tramwaje jeżdżą wahadłowo po nowo wybudowanym torze południowym. Wykonano podbudowę i warstwę wiążącą jezdni południowej ul. Traugutta i Warszawskiej oraz wlot ul. św. Jakuba.

Pracy jest jeszcze sporo. Z końcem marca rozpocznie się montaż stylizowanych lamp oświetleniowych na słupach trakcyjnych wzdłuż całej inwestycji od Wałów gen. Sikorskiego do  ulicy Szumana, a obecnie trwają roboty drogowo-torowe na odcinku od Bulwaru Filadelfijskiego do ulicy Jęczmiennej, które zakończyć się mają planowo do końca czerwca. Wraz z postępem robót zawieszona zostanie nowa sieć trakcyjna na odcinku od ulicy Jęczmiennej do mostu kolejowego.

Wkrótce zostanie wybudowana druga platforma wiedeńska na pl. św. Katarzyny, a wzdłuż całej inwestycji powstaną wydzielone pasy ruchu dla rowerów. W kwietniu nastąpi montaż dalszej części kładki dla pieszych. W tej okolicy zostaną wykonane nowe perony tramwajowe oraz modernizacja torowiska. Po wykonaniu nawierzchni na pl. 18 Stycznia na kładce rozpocznie się montaż zadaszeń wraz z oprawą świetlną.

Warto nadmienić, że skwer  znajdujący się przy pl. 18 Stycznia także zyska zupełnie nowy wizerunek. Pomnik kolejarzy - ofiar faszyzmu zmieni swoją lokalizację  i stanie na górnej krawędzi skarpy, dzięki czemu będzie bardziej widoczny dla osób poruszających się w obrębie węzła przesiadkowego oraz ulicy Traugutta. Zyska też iluminację świetlną. Ponadto skwer zostanie wyposażony w fontannę, ławki, poidełko i nową zieleń.

Po północnej stronie Dworca Toruń Miasto stanie zadaszone miejsce postoju dla rowerów (Bike & Ride),  a także miejsce pod stację Toruńskiego Roweru Miejskiego. Ponadto węzeł przesiadkowy przy dworcu zostanie wyposażony w system informujący pasażerów o ruchu pociągów i tramwajów (SIP). Tablice elektroniczne zostaną rozmieszczone w sposób dogodny dla pasażerów przesiadających się z pociągu na tramwaj i odwrotnie.

W ostatniej kolejności mają ruszyć prace na ulicy Skrzyńskiego, która łączy pl. 18 Stycznia z pl. Pokoju Toruńskiego. Powstanie tu nowa jezdnia z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla samochodów i autobusów (Park & Ride). Wzdłuż ulicy zostaną poprowadzone chodniki i ścieżka rowerowa. Ulica zyska stylowe oświetlenie.

Projekt „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Media

Podpisanie umowy z PESA S.A.
Podpisanie umowy z PESA S.A.
Przed realizacja projektu
Dworzec Główny w Toruniu
Wizualizacje projektu
Wizualizacja wnętrza Dworca Głównego w Toruniu