BiT-City
00:00:00
00.00.0000

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało o pozytywnym  rozpatrzeniu wniosku o zwiększenie dofinansowania Projektu: "Integracja  systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w  Toruniu – BiT – City". Obecne dofinansowanie rzędu 59% zostaje  zwiększone do 80%.

Wzrost dofinansowania obejmuje wszystkie zadania w  Projekcie.

Przypominamy cele szczegółowe projektu BiT City:

*     zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej,  

*     skrócenie czasu podróży pasażerów,  

*     podwyższenie średniej prędkości komunikacyjnej tramwajów,  

*     poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego drogowego i     tramwajowego w wyniku bezpiecznych dojść do przystanków oraz     bezkolizyjnej jazdy tramwajów i pozostałych pojazdów ruchu drogowego     poprzez zastosowanie separatorów i pasów tramwajowo-autobusowych,  

*     wzrost poczucia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji tramwajowego     poprzez wprowadzenie systemu monitorowania przystanków tramwajowych,   *     poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego,  

*     stworzenie systemu komunikacji tramwajowej dostępnej dla     niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie do ich potrzeb mobilnych     przystanków tramwajowych oraz węzła przesiadkowego,  

*     zwiększenie stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej     w mieście poprzez ułatwienie dokonywania przesiadek w węzłach     przesiadkowych (system integracyjny peronów kolejowych, przystanków     tramwajowych z komunikacją autobusową),  

*     ograniczenie negatywnego oddziaływania układu komunikacji     tramwajowej na miejskie otoczenie w postaci eliminacji drgań i     ograniczeniu emisji hałasu w wyniku zastosowania toru z systemem     ciągłego mocowania szyn,  

*     wzrost niezawodności funkcjonowania linii tramwajowych poprzez     modernizację i wymianę trakcji,  

*     dostosowanie platform przystankowych do obsługi taboru     niskopodłogowego oraz potrzeb i oczekiwań pasażerów.

Wartość projektu to ok 272 mln zł, koszty kwalifikowane to ok 222 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu  Spójności za pośrednictwem Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

 

Media

Podpisanie umowy z PESA S.A.
Podpisanie umowy z PESA S.A.
Przed realizacja projektu
Dworzec Główny w Toruniu
Wizualizacje projektu
Wizualizacja wnętrza Dworca Głównego w Toruniu