BiT-City
00:00:00
00.00.0000

Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z Koleją Metropolitalną BiT-City zakończona. Była konieczna i uzasadniona ze względu na niedostateczną dostępność do połączeń kolejowych w Toruniu, jednocześnie zwiększając atrakcyjność dworca Toruń Miasto. W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja podsumowująca 6. zadanie Projektu.

 

Węzeł ułatwia przesiadania się pasażerów pomiędzy różnymi środkami transportu zbiorowego. Realizacja tego zadania, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne, przyczynia się do  poprawy komfortu poruszania się po mieście komunikacją miejską. Przebudowany przystanek tramwajowy oraz przejściw nadziemnego z przystanku na teren dworca, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa - podróżni od tej pory nie będą musieli w sposób nielegalny przekraczać jezdni, aby dostać się na dworzec kolejowy. To właśnie stąd, w ramach projektu BiT-City będzie można wybrać się szybką koleją metropolitalną, w krótszą niż dotychczas podróż do Bydgoszczy.

 

Zakres wykonanych w ramach zadania prac:

-       remont Pl. 18-go Stycznia przed budynkiem dworca;
-       połączenie Pl. 18 Stycznia z Pl. Pokoju Toruńskiego poprzez odtworzenie ul. Skrzyńskiego z chodnikami i ścieżką rowerową;
-       modernizacja torów tramwajowych wzdłuż ulicy Traugutta od skrzyżowania ulic: Warszawska, Bulwar Filadelfijski do ul. Waryńskiego;
-       przebudowa przystanków  tramwajowych na ul. Traugutta z przesunięciem ich w pobliże mostu kolejowego;
-       powiązanie Pl. 18 Stycznia z ul. Traugutta poprzez budowę kładki dla pieszych prowadzącej na perony tramwajowe.
-       montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej o ruchu tramwajów i pociągów.
-       instalacja monitoringu wizyjnego na terenie węzła przesiadkowego.

Projekt BiT-City jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Projekt jest realizowany przy dofinansowaniu z Funduszu Spójności. Projekt jest komplementarny z Projektem pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja realizowana przez Gminę Miasta Toruń oraz Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. ma sprawić, że komunikacja szynowa stanie się realną alternatywą dla transportu indywidualnego.

 

 

Media

Podpisanie umowy z PESA S.A.
Podpisanie umowy z PESA S.A.
Przed realizacja projektu
Dworzec Główny w Toruniu
Wizualizacje projektu
Wizualizacja wnętrza Dworca Głównego w Toruniu