BiT-City
00:00:00
00.00.0000

Z końcem ubiegłego roku (2015) zakończyła się rzeczowa realizacja Projektu BiT-City. Wszystkie zadania zostały wykonane. Projekt BiT-City dobiegł końca. Teraz trwa jego rozliczanie. Z efektów realizacji mieszkańcy Torunia mogą już korzytsać.

Patrząc na zmiany jakie zaszły dzięki przeprowadzonym inwestycjom, można śmiało rzec, że BiT-City odmieniło wizerunek toruńskiej komunikacji miejskiej. Dziś jazda nowoczesnym SWINGIEM to przyjemność. Z infrastruktury tramwajowej w końcu mogą korzystać także pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej. Bariery architektoniczne takie jak wysokie progi w tramwajach, nierówne nawierzchnie przystanków, to zmora wszystkich osób poruszających się na wózkach inwalidzkich czy rodziców z małymi dziećmi. Dzięki promowaniu przez Unię Europejską polityki równych szans, wytworzona w ramach projektów unijnych infrastruktura jest dostępna dla każdego.

Toruń pokazał, że warto inwestować w rozwój komunikacji szynowej. Tramwaje to ekologiczny, bezpieczny i komfortowy środek transportu. W związku z tym miasto już przygotowuje się do kolejnych inwestycji komunikacyjnych, zaplanowanych do realizacji w okresie programowania na lata 2014-2020.

Plany swym zakresem obejmują: budowę nowej linii tramwajowej do osiedla JAR oraz przez osiedle Rubinkowo, dalszą modernizację torowisk tramwajowych, a także zakup kolejnych niskopodłogowych składów tramwajowych.

W nowej perspektywie przeprowadzone zostaną także inwestycje kolejowe tj.: modernizacja infrastruktury na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni, rewitalizacja dworców Toruń Wschodni i Toruń Miasto, modernizacja mostu kolejowego, budowa i modernizacja przystanków kolejowych, a także budowa wiaduktu kolejowego.

Zaplanowany zakres inwestycji będzie konsultowany z mieszkańcami, ostateczny  kształt projektu BiT-City, poznamy po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez mieszkańców.

.

 

Media

Podpisanie umowy z PESA S.A.
Podpisanie umowy z PESA S.A.
Przed realizacja projektu
Dworzec Główny w Toruniu
Wizualizacje projektu
Wizualizacja wnętrza Dworca Głównego w Toruniu