BiT-City
00:00:00
00.00.0000

MIASTO DOBRYCH POŁĄCZEŃ

 

Toruń pokazał, jak dobrze i mądrze można wykorzystać unijne środki na rozwój infrastruktury miejskiej. W mieście Mikołaja Kopernika przeprowadzono prawdziwą rewolucję w transporcie tramwajowym. Obecnie mieszkańcy w pełni korzystają już z nowych, niskopodłogowych tramwajów, przebudowanych platform przystankowych czy nowo wybudowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym Toruń Miasto. Cała infrastruktura została dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

 

Przebudowane przystanki, nowe tramwaje

 

Jednym z głównych założeń inwestycji „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” była poprawa dostępności transportu publicznego dla osób starszych i niepełnosprawnych. W tym celu przebudowano 24 tramwajowe platformy przystankowe, które zostały wyposażone w wiaty chroniące przed deszczem i śniegiem, ławki dla pasażerów oraz stojaki na rowery. Przystanki zostały dostosowane wysokością do taboru tramwajowego, dlatego osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się nie mają problemu z wsiadaniem oraz wysiadaniem z pojazdów.

 

Po mieście kursują nowoczesne tramwaje typu SWING TORUŃ. Wysuwane platformy dla wózków inwalidzkich, dużo przestrzeni wewnątrz pojazdu i całkowicie niska podłoga zapewniają komfortową i bezpieczną podróż. Tramwaje są w pełni klimatyzowane, wyposażone w system liczenia pasażerów, wi-fi, monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów z możliwością płacenia bilonem i kartą.

 

Pętla tramwajowa, węzeł przesiadkowy, dworzec kolejowy

 

Od stycznia tego roku eksploatowana jest także zmodernizowana pętla Motoarena – jeden z ważniejszych punktów na tramwajowej mapie Torunia. Jej przebudowa przyniosła korzyści pasażerom (cztery nowe platformy przystankowe oraz układ chodników), ale także i motorniczym (podgrzewane zwrotnice sterowane podczerwienią i wyremontowany budynek socjalny). Ponadto na pętli przebudowano cały układ torowy oraz wybudowano dodatkowe tory odstawcze, dzięki którym na pętli jest możliwe obsługiwanie zwiększonej liczby taboru tramwajowego oraz rozpoczęcie trasy bez konieczności dojazdu z zajezdni tramwajowej, co zmniejsza koszty eksploatacyjne spółki.

 

W październiku zakończono budowę węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym Toruń Miasto. Węzeł pozwala pasażerom transportu miejskiego na swobodne przesiadanie się pomiędzy różnymi środkami transportu zbiorowego w Toruniu, a także na bezpieczne i sprawne przejście do dworca kolejowego dzięki wybudowanej kładce dla pieszych. To właśnie stąd, w ramach projektu związanego z koleją metropolitalną BiT-City można wybrać się w krótszym czasie  w podróż do sąsiednich miejscowości komfortowym i szybkim pociągiem.

 

Ogromne zmiany zaszły także na przejętym przez miasto dworcu Toruń Główny. Obiekt odzyskał historyczny wygląd, a odrestaurowane wnętrza są teraz estetyczne i dobrze zagospodarowane. Wewnątrz obiektu powstały nowe poczekalnie, kasy biletowe, punkty gastronomiczne oraz hostel. Przebudowane perony są komfortowe i bezpieczne dla osób niepełnosprawnych oraz z ciężkim bagażem podręcznym dzięki dostosowaniu ich do wysokości nowoczesnych pociągów. Do dyspozycji pasażerów oddane zostały także parkingi typu Bike&Ride oraz Park&Ride. Pozwoli to na pozostawienie własnego pojazdu przy dworcu i dalszą podróż pociągiem. Dworzec połączono przejściem podziemnym z pętlą komunikacyjną i przystankami autobusowymi, które są teraz estetyczne i przyjazne pasażerom, a dzięki niskopodłogowym autobusom podróżny nawet o ograniczonej mobilności może przesiąść się z pociągu do komunikacji miejskiej.

 

Ponadto w ramach projektu BiT-City przebudowano torowisko tramwajowe na linii średnicowej, a także rozwinięto system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej. Dzięki realizacji wszystkich zadań tramwajem w Toruniu podróżuje się szybko, komfortowo i bezpiecznie.

 

 

2015-12-04

Węzeł przesiadkowy przy dworcu Toruń Miasto

Pasażerowie transportu miejskiego w Toruniu odliczają dni do zakończenia projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”. W ostatnim czasie dobiegły końca prace związane z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto, integrującego linię średnicową oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City.

W ramach tego zadania wykonano szereg robót torowych, trakcyjnych i drogowych. Od 15 sierpnia wznowiony został ruch tramwajów po zmodernizowanym torowisku tramwajowym na liniach nr 1 i 5. We wrześniu ukończono prace na placu przed budynkiem dworca i położono nawierzchnię ulicy Skrzyńskiego. Zakończono także budowę 58 miejsc parkingowych.

Kładka, która poprowadzi pasażerów z ulicy Traugutta do dworca PKP Toruń Miasto prezentuje się bardzo okazale. Każdy szczegół został dokładnie przemyślany. Podest kładki oraz schody zostały pokryte granitową nawierzchnią. Zamontowano szklane pokrycie szybów windowych oraz zadaszenia kładki, tak aby całość była funkcjonalna i estetyczna. Zastosowano tu specjalne szkło barwione w masie, odporne na czynniki zewnętrzne i ułatwiające bieżącą eksploatację. Na nowych peronach tramwajowych, dostosowanych wysokością do taboru niskopodłogowego, stoją wiaty przystankowe i wygrodzenia, a pasażerowie bez przeszkód mogą korzystać z połączeń pomiędzy osiedlem Na Skarpie a Bielanami. Dzięki windom zamontowanym przy kładce wszyscy pasażerowie, w tym osoby o ograniczonych możliwościach poruszania, osoby starsze, czy z ciężkim bagażem będą mogły wygodnie i bezpiecznie przesiadać się z pociągu na tramwaj.

Aby poprawić komfort podróżowania nie tylko pasażerów komunikacji zbiorowej, dla miłośników jednośladów wybudowano przy dworcu system dróg rowerowych oraz zadaszoną wiatę, dzięki której będą mogli w bezpiecznym miejscu pozostawić rower i udać się w dalszą podróż poza granice Torunia pociągiem. W ramach realizacji projektu Plac 18 Stycznia zmienił się nie do poznania. Pomnik Poległych Kolejarzy ulokowano w bardziej wyeksponowanym miejscu i zagospodarowano skwer zieleni wokół monumentu. Teraz w jego otoczeniu stoją ławki oraz fontanna. Ponadto na całym terenie objętym pracami zamontowane zostało stylowe oświetlenie.

Łączny koszt budowy węzła przesiadkowego wynosi nieco ponad 27 milionów złotych. Zadanie jest jednym z ośmiu elementów projektu „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem budowy węzła jest ułatwienie pasażerom przesiadania się między różnymi środkami transportu. To właśnie stąd, już w październiku po oddaniu węzła do użytku publicznego, w ramach projektu związanego z koleją metropolitalną BiT-City będzie można wybrać się w podróż między innymi do Bydgoszczy pociągiem.

Węzeł przesiadkowy ułatwi także studentom z innych miast przesiadanie się z pociągu na tramwaj linii nr 1, który bezpośrednio dociera na UMK.

W ramach projektu BiT-City, MZK w Toruniu Sp. z o.o. zakupił 12 tramwajów niskopodłogowych (6 – pięcioczłonowych, 6 – trójczłonowych), a wkrótce do Torunia zostanie dostarczonych 5 tramwajów dwukierunkowych. Tramwaje są wyposażone w klimatyzację, system monitoringu i całkowicie dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.. W ramach projektu zmodernizowano także podstacje zasilania, przebudowano pętlę tramwajową „Motoarena” oraz zmodernizowano przystanki tramwajowe.

Ku końcowi zbliża się przebudowa Dworca PKP Toruń Główny, a także montaż kamer monitoringu na przystankach tramwajowych.

Założeniem projektu BiT-City jest przede wszystkim zwiększenie komfortu podróży, oraz dostosowanie środków komunikacji i infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także zintegrowanie poszczególnych środków transportu miejskiego, tak aby pasażer mógł wygodnie i bezpiecznie podróżować komunikacją zbiorową.

 

2015-12-03

Projekt „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – Bit-City” wkracza w decydującą fazę, a jego efekty widoczne są zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i podróżnych. Dzięki realizowanej inwestycji będzie bardziej komfortowo i jeszcze bezpieczniej. Z transportu tramwajowego bez przeszkód skorzystają osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, a tramwaje będą kursować z większą prędkością i częstotliwością, co oznacza skrócenie czasu podróży.

Będzie to możliwe m.in. dzięki budowie węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto oraz przebudowie torowiska na linii średnicowej od węzła do Alei Solidarności. W ostatnim czasie zrealizowano wiele prac w tym zakresie. Zakończone zostały zasadnicze roboty torowe i trakcyjne, a dodatkowo poprowadzono większość robót drogowych na głównym odcinku ulic. Obecnie trwają prace związane z infrastrukturą techniczną, a także z zagospodarowaniem skweru zieleni wokół pomnika Poległych Kolejarzy, na Placu 18 Stycznia oraz przy ulicy Skrzyńskiego, gdzie do wykonania została nawierzchnia drogi i parkingu oraz chodniki wraz ze ścieżką rowerową. Na kładce, która prezentuje się bardzo okazale, trwa montaż szklanego zadaszenia, a w jej obrębie budowane są nowe perony. Niebawem rozpocznie się także montaż wygrodzeń i wiat przystankowych.

W ramach projektu zakończono modernizację 24 platform przystankowych. Dzięki podwyższeniu platform wsiadanie do tramwajów nie sprawia już problemów osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przystanki zostały wyposażone w wiaty przeciwdeszczowe, ławki dla oczekujących pasażerów, a także stojaki rowerowe, umożliwiające pozostawienie jednośladu i zmianę środka transportu. Z końcem ubiegłego roku rozpoczęto wdrożenie systemu monitoringu (zadanie 3), którym objęte zostaną wszystkie przystanki tramwajowe w mieście. W sumie sytuację na przystankach monitorować będzie 76 kamer HD, z których obrazy będą przesyłane do centrum nadzoru monitoringu wizyjnego. Na chwilę obecną wybudowano 6,5 km kanalizacji teletechnicznej (z planowanych 8 km) oraz zainstalowano ponad 25 km kabli światłowodowych i energetycznych do punktów kamerowych. Powstała sala operatorska z dwoma stanowiskami operatorskimi i ścianą wizyjną, na której można będzie obserwować zdarzenia na przystankach. Na końcowym etapie jest modernizacja stacji trakcyjnych –„Centralnej” i „Wschodniej”.

Stacje zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia zasilające sieć trakcyjną i układy sterowania. Centralne sterowanie i monitoring jest możliwy dzięki powstaniu Centrum Sterującego, a podgląd na działanie sytemu ma także dyspozytor tramwajowy. Pętla Motoarena została oddana do użytku pasażerów w styczniu tego roku. Wyremontowano budynek socjalny dla motorniczych, wybudowano sieć trakcyjną i układ chodników oraz rozbudowano i unowocześniono platformy przystankowe, a dzięki przebudowie układu torowego i budowie dodatkowych torów odstawczych pętla została dostosowana do obsługi zwiększonej ilości taboru. Cały czas trwają prace nad rewitalizacją Dworca Głównego, gdzie dotychczas m.in. ukończono modernizację budynku poczty (na czas remontu dworca przeniesiono tutaj kasy, poczekalnie oraz punkty gastronomiczno- -handlowe), gotowe są dworcowe toalety, budynek Straży Ochrony Kolei, hostel na 50 miejsc oraz część peronów. Wewnątrz budynku wykonano wszystkie rozbiórki i położono instalację elektryczną oraz sanitarną. Jednocześnie prowadzone są prace nad renowacją i oczyszczaniem elewacji obiektu oraz budową tunelu, dzięki któremu pasażerowie będą mogli dostać się na dworzec zarówno od ulicy Podgórskiej, jak i od ulicy Kujawskiej. Dużym udogodnieniem dla podróżujących będą ruchome schody prowadzące do budynku głównego oraz winda. Projekt obejmuje również zakup nowoczesnego taboru tramwajowego.

Mieszkańcy Torunia mogą korzystać już z niskopodłogowych Swingów wyprodukowanych przez bydgoską Pesę. Po mieście porusza się 6 trójczłonowych oraz 6 pięcioczłonowych tramwajów, które wyposażone są w monitoring, klimatyzację, system informacji pasażerskiej, wi-fi oraz platformy dla wózków inwalidzkich. Wkrótce do Torunia trafi 5 tramwajów dwukierunkowych, które sprawdzą się jako uniwersalne pojazdy do codziennej eksploatacji, a także na remontowanych torowiskach oraz na liniach, gdzie nie ma pętli. Realizowany projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2015-08-04

Dworzec Główny w Toruniu przechodzi prawdziwą metamorfozę. Już teraz – na kilka miesięcy przed zakończeniem wszystkich prac – rewitalizowany obiekt robi ogromne wrażenie. Wkrótce uczestnicy transportu kolejowego będą mogli korzystać z odnowionego dworca. 

Prace związane z przebudową dworca zakończą się w IV kwartale 2015 roku. Oznacza to, że już niedługo każdy z pasażerów w komfortowych warunkach będzie oczekiwać na odjazd pociągu. 

Zimą pracownicy budowlani ukończyli modernizację budynku dawnej poczty, do którego na okres remontu głównego budynku przeniesione zostały kasy, poczekalnie, a także punkty gastronomiczno-handlowe. Gotowe są także dworcowe toalety, budynek Straży Ochrony Kolei oraz hostel na ponad 50 miejsc, który już teraz cieszy się dużą popularnością. Poza tym na uwagę zasługują pieczołowicie kontynuowane prace przy oczyszczaniu i renowacji elewacji obiektu dworcowego. Dzięki temu Dworzec Główny w Toruniu powoli odzyskuje historyczny wygląd. 

Dotychczas przebudowano także część peronów, wyremontowano bądź też zamontowano nowe zadaszenia oraz ułożono nową nawierzchnię. Na peronach powstaną tzw. azyle, czyli przeszklone pomieszczenia, w których podróżni będą mogli oczekiwać na swój pociąg. 

Zakończonych zostało już wiele prac wewnątrz budynku dworca. Wykonano wszystkie rozbiórki, a budynek wyposażono w nową instalację elektryczną oraz sanitarną. Obiekt został wytynkowany, zrobiono posadzki. Obecnie trwają prace wykończeniowe oraz przygotowania do montażu ruchomych schodów. Widoczne jest także zaawansowanie robót nad zintegrowaną pętlą autobusową oraz parkingiem typu Park and Ride: przed wejściem na teren dworca wykonywane są prace brukarskie. 

Rozbudowa tunelu wkroczyła w decydujący etap. Po jej ukończeniu pasażerowie będą mogli dostać się na dworzec zarówno od ulicy Podgórskiej, jak i od ulicy Kujawskiej. Obecnie gotowa jest konstrukcja tunelu na odcinku od ulicy Podgórskiej do peronu nr 4. 

W tej chwili trwają tam prace związane z układaniem posadzek oraz elewacji, a także prace instalacyjne. W drodze z tunelu na dworzec będzie można skorzystać z windy, natomiast do budynku głównego będą prowadziły zarówno windy, jak i ruchome schody. Tunel dostosowany zostanie więc do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, ale skorzystają na tym również rodzice z wózkami dziecięcymi czy pasażerowie z ciężkim bagażem. 

Rewitalizacja dworca głównego jest jednym z elementów projektu pod nazwą „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - Bit-City”, którego nadrzędnym celem jest poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego w Toruniu. Inwestycja zakłada także m.in. modernizację pętli tramwajowej Motoarena, zakup nowego taboru tramwajowego, budowę węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym Toruń Miasto wraz z budową parkingu typu Park&Ride i Bike&Ride. Projekt BiT-City realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2015-07-23

Działania związane z projektem „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” widoczne są nie tylko na ulicach miasta, ale również w lokalnych szkołach i przedszkolach, a nawet w ogólnopolskim konkursie propagującym kreatywne podejście do promocji projektów unijnych.

MZK w Toruniu Sp. z o. o. realizuje projekt mający na celu budowę sprawnie funkcjonującego systemu komunikacji miejskiej oraz połączenie go z Szybką Koleją Metropolitalną BiT-City. Umożliwi on mieszkańcom Torunia wygodne, szybkie i przede wszystkim bezpieczne podróżowanie środkami transportu publicznego. Dzięki modernizacji dworca PKP Toruń Główny oraz stworzeniu węzła przesiadkowego z nowoczesnymi parkingami typu park&ride i park&bike możliwe będzie szybkie i wygodne podróżowanie pomiędzy miastami ościennymi, a także sprawne przesiadanie się na terenie Torunia. Poza podniesieniem komfortu podróży priorytetem projektu stało się bezpieczeństwo pasażerów oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego choćby przez takie działania jak: modernizacja torów tramwajowych, stworzenie bezkolizyjnych przejść dla pieszych w formie m. in. kładki przy dworcu kolejowym Toruń Miasto, czy system monitoringu w komunikacji zbiorowej. Na etapie opracowywania założeń projektu zwrócono szczególną uwagę na udogodnienia dla pasażerów z ograniczoną możliwością poruszania się. Specjalnie dostosowane platformy na przystankach tramwajowych, zrewitalizowany dworzec PKP Toruń Główny oraz nowoczesny tabor tramwajowy umożliwią komfortowe podróżowanie osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Aby o korzyściach płynących z realizacji projektu dowiedziała się jak największa liczba mieszkańców, w lokalnych szkołach i przedszkolach w zeszłym roku zainicjowano kampanię edukacyjną. Dzięki niej nawet najmłodsi dowiadują się, dlaczego ciągłe unowocześnianie systemu komunikacji publicznej jest tak ważne. Dzieci poznają cele projektu oraz realizowane w jego zakresie zadania. Ważnym elementem zajęć jest również podjęcie kwestii bezpiecznego poruszania się po mieście oraz tramwajowy savoir-vivre, czyli co zrobić, gdy do pojazdu wsiądzie kobieta w ciąży, osoba starsza lub z dzieckiem na rękach oraz jak przygotować się do podróży tramwajem, chcąc przewieźć zwierzątko. Zajęcia dla dzieci prowadzi odpowiednio przygotowana animatorka, która przekazuje informacje dotyczące projektu BiT-City poprzez różnego rodzaju zabawy edukacyjne. Specjalnie dla najmłodszych została również wydana publikacja w formie komiksu pt. „Jak nowoczesna komunikacja tramwajowa zmieniłaby życie małego Mikołaja?”. Mikołaj Kopernik przenosi się w czasie i na kartach komiksu opowiada dzieciom o swoich przygodach, nawiązując przy tym do współczesnego transportu miejskiego. W marcu, po przerwie świąteczno-semestralnej, spotkania powróciły do toruńskich szkół podstawowych. Komiks doceniony nie tylko przez najmłodszych.

Wydawnictwo edukacyjne zostało docenione nie tylko przez najmłodszych miłośników komunikacji miejskiej. Komiks otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „W dobrej formie – kreatywnie o transporcie” w kategorii „Drukowane wydawnictwa promocyjne” organizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Publikacja, której celem było przedstawienie nawet najtrudniejszych założeń projektu w sposób czytelny oraz zrozumiały dla dzieci, pozwoliła jednocześnie na ukierunkowanie uwagi najmłodszych na popularyzację komunikacji miejskiej jako ekologicznego i ekonomicznego sposobu podróżowania. Komiks o małym Mikołaju można pobrać na stronie internetowej poświęconej projektowi w zakładce dla dzieci. Projekt „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiTCity” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

2015-06-07
 

Media

Podpisanie umowy z PESA S.A.
Podpisanie umowy z PESA S.A.
Przed realizacja projektu
Dworzec Główny w Toruniu
Wizualizacje projektu
Wizualizacja wnętrza Dworca Głównego w Toruniu