BiT-City
00:00:00
00.00.0000

Beneficjent Projektu:

Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Podmiot Upoważniony:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.

BiT-City

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Na realizację tej obszernej inwestycji Gmina Miasta Toruń otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt jest komplementarny z Projektem pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”, sfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Koszt Projektu Bit-City to ponad 272 mln złotych. W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na usprawnienie toruńskiego transportu miejskiego z Funduszu Spójności przekazanych zostanie łącznie ponad 178 mln złotych.

Cele Projektu:

Głównym celem Projektu BiT-City jest poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego w mieście. Inwestycja składa się z ośmiu komplementarnych zadań. Trzy z nich realizowane były bezpośrednio przez Beneficjenta Projektu – Gminę Miasta Toruń, pozostałe zaś przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. - Podmiotem Upoważnionym w Projekcie. W zakres inwestycji wchodziły m.in.: przebudowa aktualnej infrastruktury tramwajowej tj. linii średnicowej od ul. Warneńczyka poprzez węzeł Toruń Miasto (pl. 18 Stycznia) do al. Solidarności, modernizacja przystanków tramwajowych, pętli tramwajowej Motoarena oraz systemu sterowania. Zakupiony został nowy tabor tramwajowy, dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Aby zwiększyć stopień integracji komunikacji miejskiej z kolejową zadaniami objęto także rewitalizację dworca kolejowego Toruń Główny oraz budowę węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto. W pobliżu powstały nowe parkingi typu Park&Ride i Bike&Ride. W ramach Projektu na przystankach tramwajowych zainstalowany został nowoczesny system monitoringu, który daje możliwość nieprzerwanej obserwacji platform i ich sąsiedztwa.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie liczby pasażerów komunikacji tramwajowej,
 • skrócenie czasu podróży pasażerów,
 • podwyższenie średniej prędkości komunikacyjnej tramwajów,
 • poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego drogowego i tramwajowego w wyniku bezpiecznych dojść do przystanków oraz bezkolizyjnej jazdy tramwajów i pozostałych pojazdów ruchu drogowego poprzez zastosowanie separatorów i pasów tramwajowo-autobusowych,
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa pasażerów komunikacji tramwajowego poprzez wprowadzenie systemu monitorowania przystanków tramwajowych,
 • poprawa sprawności funkcjonowania transportu tramwajowego,
 • stworzenie systemu komunikacji tramwajowej dostępnej dla niepełnosprawnych ruchowo oraz dostosowanie do ich potrzeb mobilnych przystanków tramwajowych oraz węzła przesiadkowego,
 • zwiększenie stopnia integracji różnych form komunikacji pasażerskiej w mieście poprzez ułatwienie dokonywania przesiadek w węzłach przesiadkowych (system integracyjny peronów kolejowych, przystanków tramwajowych z komunikacją autobusową),
 • ograniczenie negatywnego oddziaływania układu komunikacji tramwajowej na miejskie otoczenie w postaci eliminacji drgań i ograniczeniu emisji hałasu w wyniku zastosowania toru z systemem ciągłego mocowania szyn,
 • wzrost niezawodności funkcjonowania linii tramwajowych poprzez modernizację i wymianę trakcji,
 • dostosowanie platform przystankowych do obsługi taboru niskopodłogowego oraz potrzeb i oczekiwań pasażerów.

Kto skorzysta?

Dzięki zrealizowanemu przedsięwzięciu pod nazwą „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” poprawiła się sprawność funkcjonowania transportu tramwajowego w Toruniu. Skorzystali na tym nie tylko pasażerowie MZK, ale również wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Integracja środków transportu oraz poprawa bezpieczeństwa to tylko niektóre korzyści płynące z wykonanych w ramach Projektu zadań.

Inwestycja została podzielona na osiem części, a zmiany są widoczne gołym okiem: pasażerowie MZK w Toruniu mogą korzystać z nowoczesnego taboru tramwajowego, podróżni  wysiadają z pociągu na odrestaurowanym Dworcu Toruń Główny, a w całym mieście można zauważyć przebudowane przystanki tramwajowe oraz zmodernizowane torowiska.

Pozostałe projekty grupy BiT-City

 • „Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City" Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • „System Bilet Metropolitalny BiT-City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego” Beneficjent: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • "Budowa wiaduktów i przystanków dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City” Beneficjent: Miasto Bydgoszczy
 • „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademicka i Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej "Bydgoszcz Wschód" w Bydgoszczy” Beneficjent: Tramwaj Fordon Sp. z o.o.
 • „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City” Beneficjent: Gmina Miasta Toruń
 

Media

Podpisanie umowy z PESA S.A.
Podpisanie umowy z PESA S.A.
Przed realizacja projektu
Dworzec Główny w Toruniu
Wizualizacje projektu
Wizualizacja wnętrza Dworca Głównego w Toruniu